საკონტაქტო ინფორმაცია
თბილისი, ბოჭორმის ქ. 50/18, 21-ე სართული
info@sopranoplatinum.ge | info@sanso.ge
ტელ: 2 47 11 14
მობ: 579 29 22 29
თარიღი დარიცხვა გადახდა ვალუტა გადახდა ლარი ნაშთი
01-09-2018 1000 GEL 300 GEL 300 GEL 700 GEL
01-09-2018 1000 GEL 500 GEL 500 GEL 1200 GEL
01-09-2018 1000 GEL 500 GEL 500 GEL 1700 GEL
01-09-2018 1000 GEL 500 GEL 500 GEL 2200 GEL
01-09-2018 1000 GEL 500 GEL 500 GEL 2700 GEL
01-09-2018 1000 GEL 100 GEL 100 GEL 3600 GEL
01-09-2018 1000 GEL 100 GEL 100 GEL 4500 GEL
01-09-2018 1100 GEL 100 GEL 100 GEL 5600 GEL
03-09-2018 1000 GEL 100 GEL 100 GEL 6500 GEL
07-09-2018 1000 GEL 500 GEL 500 GEL 7500 GEL
11-09-2018 1000 GEL 100 GEL 100 GEL 8500 GEL
01-10-2018 100 USD 38.24 USD 100 GEL 8600 USD