საკონტაქტო ინფორმაცია
თბილისი, ბოჭორმის ქ. 50/18, 21-ე სართული
info@sopranoplatinum.ge | info@sanso.ge
ტელ: 2 47 11 14
მობ: 579 29 22 29
თარიღი დოკუმენტი ფოტოსურათი ფინანსური ინფორმაცია დანიშნულება
2018-07-25 1538689186-45.pdf 430 ლარი სხვა ტექ.მომსახურება
2018-07-25 1538689139-904.pdf 430 ლარი სხვა ტექ.მომსახურება