საკონტაქტო ინფორმაცია
თბილისი, ბოჭორმის ქ. 50/18, 21-ე სართული
info@sopranoplatinum.ge | info@sanso.ge
ტელ: 2 47 11 14
მობ: 579 29 22 29
თარიღი დოკუმენტი ფოტოსურათი ფინანსური ინფორმაცია დანიშნულება
2018-02-07 1537392885-718.pdf 765 ლარი აპარატის წმენდა
2018-08-21 გადასახდელია 50 აპარატის წმენდა